REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „ Fii obiectiv! Fii castigator!”

Adaugat in: 11 Aug, 2020

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „ Fii obiectiv! Fii castigator!

ART. 1 ORGANIZATORII CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1 Organizatorul campaniei promotionale "Fii obiectiv! Fii castigator!" (denumita in continuare “Campania”) este:

S.C. DAI-TECH S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timisoara sub nr. J35/1487/2001, Cod Unic de Inregistrare RO 14354350, Cont bancar IBAN: RO23 INGB 0002 0082 2462 8911, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Bucuresti, denumita in continuare Organizator.

1.2 Participantii Campaniei sunt obligati sa respecte integral termenii si conditiile regulamentului campaniei promotionale (denumit in continuare „Regulamentul”).

 

1.3 Regulamentul Campaniei "Fii obiectiv! Fii castigator!" este disponibil, in mod gratuit, oricarui Participant, la adresa de web www.njoy.ro/ro/despre-noi#ce-spun-altii, sectiunea Regulament campanie "Fii obiectiv! Fii castigator!".

 

1.4 Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia, prin prezentarea variantei revizuite a Regulamentului, care se va face tot pe site-ul www.njoy.ro/ro/despre-noi#ce-spun-altii, sectiunea Regulament campanie "Fii obiectiv! Fii castigator!".

 

ART. 2 ARIA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania "Fii obiectiv! Fii castigator!" se va desfasoara pe teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online, si poate fi accesata la urmatoarea adresa web https://bit.ly/3hHpC0I in perioada 31 AUGUST 2020 - 31 IANUARIE 2021 (inclusiv). Se adreseaza tuturor celor care achizitioneaza un produs marca nJoy din categoriile UPS-urilor, surselor sau carcaselor PC, in perioada 31 AUGUST 2020 - 31 IANUARIE 2021 (inclusiv), adaugă un review/recenzie pe pagina produsului de pe site-ul de achizitie sau pe unul din site-urile cu notorietate in vanzarile online din Romania precum www.pcgarage.ro, www.emag.ro, www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro si inregistreaza review-ul pe adresa web a campaniei https://bit.ly/3hHpC0I pana la data de 31 IANUARIE 2021 (inclusiv), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, pana la data de incepere a Campaniei si care accepta, in totalitate, termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

3.2. Participantii care achizitioneaza online un produs marca nJoy in perioada 31 AUGUST - 31 IANUARIE 2021 (inclusiv), posteaza un review pe site-ul de achizitie sau pe unul din site-urile cu notorietate in vanzarile online din Romania precum www.pcgarage.ro, www.emag.ro, www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro pana la data de 31 IANUARIE 2021 (inclusiv) si inregistreaza review-ul pe adresa web a campaniei https://bit.ly/3hHpC0I pana la data de 31 IANUARIE 2021 (inclusiv), vor fi inscrisi in Campanie.

3.3. Participantii se pot inscrie in Campanie o singura data pentru fiecare produs achizitionat (utilizand o singura adresa de e-mail/ un cont de utilizator), adica vor posta un singur review pentru fiecare produs nJoy achizitionat.

3.4. Participarea este gratuita, iar Participantii trebuie sa respecte conditiile prevazute in art. 4.1 de mai jos.

3.5. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si a celorlalte companii implicate in desfasurarea prezentei Campanii, precum si membrii familiilor acestora (rude de gradul I si II).

3.6. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea, respectarea si acceptarea integrala si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament, precum si acordul Participantului.

3.7. Organizatorii isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii. 

3.8. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorii urmand sa informeze respectivul Participant cu privire la aceasta decizie.

 

ART. 4 MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI 

4.1. Pentru a putea participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3.1. al prezentului Regulament si va participa in Campania "Fii obiectiv! Fii castigator!" in perioada mentionata la art. 2.1., trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa achizitioneze prin intermediul site-urilor cu notorietate in vanzarile online din Romania precum www.pcgarage.ro, www.emag.ro, www.altex.ro, www.mediagalaxy.ro sau alti terti, un produs marca nJoy in perioada 31 AUGUST 2020 - 31 IANUARIE 2021 (inclusiv);

b) sa scrie un review pentru produsul cumparat, pe pagina dedicata acestuia, de pe site-ul de achizitie, pana la data de 31 IANUARIE (inclusiv) cu respectarea tuturor cerintelor si obligatiilor mentionate de catre fiecare site luat in considerare in campanie: www.pcgarage.ro, www.emag.ro, www.altex.ro , www.mediagalaxy.ro sau alte site-uri terte.

4.2. Achizitia se refera atat la produsele noi, cat si la cele resigilate, din gamele de marci nJoy, achizitie facuta doar in perioada 31 AUGUST 2020 - 31 IANUARIE 2021 (inclusiv)).

4.3. Participantii care plaseaza review-ul pe site-ul de achizitie sau pe unul din site-urile cu notorietate in vanzarile online din Romania precum www.pcgarage.ro, www.emag.ro, www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro vor trebui sa respecte perioada mentionata la art. 4.1.b si sa respecte urmatoarele cerinte: 

- review-ul trebuie sa fie onest si obiectiv, prezentand elemente ce fac referire: la functionalitatea si eficienta produsului in scopul pentru care a fost creat, la aspecte ce tin de design si estetica, la modul de utilizare sau alte specificatii tehnice (mentionate in descriere sau documentele tehnice insotitoare) etc.

- review-ul se va referi strict la produsul achizitionat marca: nJoy; 

- review-ul nu trebuie sa contina elemente cu un continut jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator ori contrar bunelor moravuri, bunei-credinte sau ordinii publice.

- review-ul trebuie inregistrat pe adresa web a campaniei https://bit.ly/3hHpC0I pana la data de 31 IANUARIE 2021 (inclusiv).

4.4. Vor fi luate in considerare doar review-urile care sunt postate pe site-ul de achizitie sau pe unul din site-urile cu notorietate in vanzarile online din Romania precum www.pcgarage.ro, www.emag.ro, www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro. Orice alte review-uri postate in orice alt loc sau care nu respecta prevederile de la art. 4.3, nu vor fi luate in considerare si nu pot fi vlidate ca si inscrise in Campanie (nu indeplinesc cerintele de eligibilitate). 

 

ART. 5 PREMIILE

5.1. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda Participantilor desemnati Castigatori prin tragere electronica la sorti, care respecta conditiile din art. 4.1. de mai sus, urmatoarele premii:

 

• 120 bucati Mouse-uri marca nJoy, cu valoare comercială de 4538 lei (fara TVA)

*30 de Mouse-uri marca nJoy pentru fiecare luna calendaristica a campaniei (prima extragere efectuandu-se in luna 09.2020)

 

Premii pachet ochelari+casti (1/luna)

• 4 bucati Ochelari de protectie Xiaomi Mi Computer, cu valoare comercială de 337 lei (fara TVA)

• 4 bucati Casti On-Ear SONY WHCH510B-Bluetooth, cu valoare comercială de 569 lei (fara TVA)

 

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 5444 lei (fara TVA).

 

5.2. Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiilor castigate. 

5.3. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretenții de orice natura legate de vreun premiu, cu exceptia celor prevazute de legislatia fiscala.

 

ART. 6   EXTRAGEREA, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Castigatorii Campaniei se vor desemna prin tragere electronica la sorti lunara, in cadrul carora se vor extrage cate 30 de castigatori lunari pentru mouse-uri si cate 1 castigator/e lunar/a pentru 1 premiul pachet (ochelari+casti). In tragerea electronica la sorti, vor intra toti Participantii inscrisi pana in ziua anterioara extragerilor (inclusiv) si care au respectat in totalitate prevederile Regulamentului Campaniei, pe baza celor inregistrate la adresa web a campaniei https://bit.ly/3hHpC0I

6.2. Tragerile la sorti vor fi efectuate cu ajutorul programului www.wheelofnames.com, vor fi filmate pentru dovada etica a campaniei si vor fi arhivate in scopuri justificative procedurii de campanie.

6.3. Ulterior extragerilor, Organizatorul va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica din nou indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor castigatori, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.  

6.4. In urma efectuarii tragerii la sorti si a validarii, castigatorii vor fi anuntati pe e-mailul cu care sunt inscris la adresa web a campaniei https://bit.ly/3hHpC0I, iar acestia vor trebui sa raspunda in maxim 5 zile lucratoare de la primirea e-mail-ului, cu datele personale de contact si cele ale actului de identitate serie si numar (BI/CI, dupa caz). Datele trimise vor fi folosite strict pentru trimiterea premiilor si indeplinirea obligatiilor legale, asa cum este mentionat si in ANEXA 1 a prezentului Regulament.

6.5. Premiile nerevendicate in termen de 5 zile de la anunțarea castigatorilor, nu se mai acorda acestora si vor fi redistribuite urmatoarei extrageri online din desfasurarea campaniei.

6.6. Castigatorii desemnati prin tragerea la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.

6.7. Premiile acordate prin tragerea la sorti electronica vor fi trimise prin curier, in maxim 10 zile lucratoare de la data primirii datelor pentru livrarea acestora. Premiile Campaniei vor fi predate castigatorilor, de catre curier, pe baza de BI/CI (dupa caz

6.8. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de atribuire a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participanti/castigatori si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data anuntarii castigatorilor Campaniei, pe adresa: Timisoara, Str. Popa Sapca Nr. 28, jud. Timis, Romania, in atentia Departamentului de Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire de catre reprezentantii DAI-TECH SRL.

6.9. Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate de acestia pot fi facute publice.

 

ART. 7   LIMITAREA RASPUNDERII

7.1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor mentionate de Organizatori prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori. 

7.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

7.3. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru:

- Review-urile postate in afara Perioadei Campaniei;

- Erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiilor sau la imposibilitatea contactarii castigatorilor;

- Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

- Cazurile in care Castigatorii nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament oficial;

7.4. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigatori in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

7.5. Organizatorul nu va fi responsabili pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat, etc.

7.6. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii in conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor.

7.7. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legate de vreun premiu, cu exceptia celor prevazute de legislatia fiscala.

7.8. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile legale, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

7.9. Organizatorul nu raspunde nici pentru durata de utilizare/calitatea premiilor si/sau orice eventuale defecte ale premiilor castigate pentru modul de utilizare a acestora.   

7.10. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a. Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorii il pot exercita in mod rezonabil.

b. Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, a tuturor pasilor campaniei.

 

ART. 8 CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

ART. 9   INCETAREA / INTRERUPEREA PROMOTIEI. FORTA MAJORA

9.1.  Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora astfel cum este definita de lege, inclusiv in cazul imposibilitatii obiective si insurmontabile a Organizatorilor, din motive independente de vointa lor, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

9.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand, in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor din prezentul regulament. 

 

ART. 10   ALTE CLAUZE

10.1. Premiile neacordate din motive independente de Organizator vor ramane in posesia acestuia, care pot dispune liber de ele, in maniera pe care o vor considera necesara sau potrivit legislatiei aplicabile. 

 

ANEXA nr. 1 - REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „Fii obiectiv! Fii castigator!”

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

• Date privind operatorul de date cu caracter personal  

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre: 

S.C. DAI-TECH S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timisoara sub nr. J35/1487/2001, Cod Unic de Inregistrare RO 14354350, Cont bancar IBAN: RO23 INGB 0002 0082 2462 8911, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Bucuresti, reprezentata legal prin Adorian Demeter in calitate de Director General, denumita in continuare "Operator".

 

• Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

- E-mail 

- Nume de utilizator

In plus, Operatorul va colecta din partea castigatorilor urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Nume si prenume;
  • Numar de telefon;
  • Adresa de livrare;
  • Adresa de domiciliu;
  • Serie si numar CI;
  • Unitatea emitenta si data emiterii CI;
  • CNP

Codul numeric personal va fi colectat de catre Operator doar in cazul castigatorilor pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

• Scopul procesarii 

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea: 

- efectuarii tragerii la sorti pentru desemnarea castigatorilor

- atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului (daca este cazul) 

- transmiterii de informatii comerciale de tip “newsletter” de catre reprezentantii marcii nJoy

Prelucrarea datelor in cadrul Campaniei se efecuteaza în baza consimţământului explicit prin participarea in cadrul Campaniei, prin accesarea adresei web a campaniei https://bit.ly/3hHpC0I.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri: 

- solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari sau analize;

- activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie. In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment.  Participantii care refuza sa comunice si isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea in campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite. 

 

• Destinatarii datelor cu caracter personal 

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor, precum a fost mentionat in prezenta Anexa si au fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul prezentei campanii. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  

 

• Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

După încheierea Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt pastrate pentru o perioada de 15 zile, dupa care vor fi anonimizate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa încheierea campaniei dupa cum urmeaza:

  • pentru îndeplinirea obligațiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate Castigatorilor
  • doar adresele de e-mail, pentru transmiterea de informatii comerciale de tip “newsletter” de catre reprezentantii marcii nJoy, conform consimţământului explicit prin participarea in cadrul Campaniei, prin accesarea adresei web a campaniei https://bit.ly/3hHpC0I. In acest caz, furnizorul de date cu caracter personal are control complet in orice moment asupra posibilitatii de dezabonare de la acest tip de material informativ.
  • • Drepturile persoanei vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorii asigura Participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:  

- dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;  

- dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;  

- dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;  

- dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  

- dreptul la restrictionarea prelucrarii;  

- dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;  

- dreptul la portabilitate a datelor; 

- dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: adresa - Timisoara, Str. Popa Sapca Nr. 28, jud. Timis, Romania, email: marketing@njoy.ro  

 

• Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.  

 

• Securitatea datelor cu caracter personal 

Operatorii se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operatori, in scopul participarii la Campanie, validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului. 

 

• Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.  

 

• Alte prevederi  

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

###

CASTIGATORII CAMPANIEI