Regulament campanie pentru segmentul de securitate

Adaugat in: 07 Jan, 2019
  1. Preambul

Campania este organizata de catre S.C. DAI-TECH S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timisoara sub nr. J35/1487/2001, Cod Unic de Inregistrare RO 14354350, Cont bancar IBAN: RO84 CITI 0000 0007 0685 3006, deschis la CitiBank Timisoara, denumita in continuare Organizator.


2. Locul de desfasurare

Campania este comunicata pe e-mail, iar pentru detalii sunt disponibile adresa de e-mail office@njoy.ro si maria.nemes@njoy.ro.

                                                                                                                              
3. Perioada de concurs

Concursul se desfasoara in perioada 14.11.2018-31.01.2019.


4. Dreptul de participare

La campanie participa contactele din segmentul de Securitate care indeplinesc conditiile impuse cu  exceptia angajatilor S.C. DAI-TECH S.R.L., a sotilor si rudelor, pana la gradul IV, precum si cu exceptia angajatilor firmelor partenere in organizarea acestui concurs.

 

5. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului

Ce trebuie sa faci ca sa castigi premiile?

 

Campanie cu premii exclusive segmentului de Securitate!

In perioada 14 noiembrie 2018 – 31 ianuarie 2019 achizitiile de produse nJoy in pragurile specificate iti aduc [remii garantate.

 

Ai achizitii de 13.000$ primesti garantat vacante in Cipru si Egipt.

Ai achizitii de 5.000$ primesti garantat un televizor LED smart Philips.

Ai achizitii de 1000$ primesti garantat casti Sony Bluetooth.

 

 

Participantul la concurs este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la acest Concurs.


6. Desemnarea castigatorului

Castigatorii concursului vor fi desemnati in data de 01.02.2019 cand se vor cuantifica valoarea achizitiilor facute in aceasta 14 noiembrie 2018 – 31 ianuarie 2019.


7. Descalificare

In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a partenerului de concurs sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs.De asemenea, orice incercare de fraudare a concursului prin orice metoda va duce automat la eliminarea din concurs.Descrierile care nu respecta prevederile din prezentul regulament vor fi excluse din concurs.


8. Premiul oferit

Ai achizitii de 13.000$ primesti garantat vacante in Cipru si Egipt.

Ai achizitii de 5.000$ primesti garantat un televizor LED smart Philips.

Ai achizitii de 1000$ primesti garantat casti Sony Bluetooth.

9. Acordarea premiului

Castigatorul trebuie sa raspunda in maxim 2 zile calendaristice de la data anuntarii castigatorului si trimiterii e-mailului de instiintare de castigare a concursului. In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in acest termen de 2 zile calendaristice, pierde orice drept asupra premiului castigat. Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.


10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori ca urmare a dobandirii premiilor, in conformitate cu prevederile art. 110 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigata sunt si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.


11. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de pe raza teritoriala a Municipiului Timisoara.


12. Intreruperea concursului

Concursul poate fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului.


13. Dispozitii generale

1. Organizatorul concursului este compania S.C. DAI-TECH S.R.L.

2. Concursul se desfasoara pe e-mail la adresa office@njoy.ro si maria.nemes@njoy.ro

3. Participarea la aceast concurs implica acceptarea si cunoasterea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4. Canalul oficial de comunicare cu participantii pentru acest concurs este adresa de e-mail office@njoy.ro.

5. Participantii care incearca sa fraudeze mecanismul concursului vor fi descalificati.

6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament. In cazul in care regulamentul va suferi modificari, acest lucru va fi anuntat pe canalul oficial de comunicare.

11. Organizatorul are dreptul sa faca publice comentariile pe care le considera de interes prin adresa de e-mail maria.nemes@njoy.ro.